Hva symboliserer Disippelkorset?

Korset, slik vi alle kjenner det, symboliserer Jesu Kristi død og forsoning. Det symboliserer også rettferdiggjørelsen. Korset har fått en dominerende plass. Det er kristendommens kjennemerke.

Hva symboliserer Disippelkorset?MisjonsforbundetMen mye av den historiske bakgrunnen for dette, er Martin Luthers opplevelse av rettferdiggjørelsen, som en handling av Gud med det menneske som kommer til tro, vender om og blir døpt. Tilgivelse og frelse ved Kristi død på korset, og ikke hans egen anstrengelse for å rettferdiggjøre seg selv, ble hans redning. Dette har preget det evangeliske kristenfolket til denne dag.

 
Det vi mangler er et tydelig symbol for oppstandelsen og Jesus Kristus som den levende Herre og frelser. Her må jeg fortelle noe om min personlige opplevelse av disse tingene. Da jeg ble omvendt som attenåring, var mitt første møte med Kristus som person nettopp en opplevelse av ham som den levende og nærværende. Da jeg etter hvert begynte å sette meg mer inn i hva Det nye testamente sier om dette, fant jeg at forkynnelsen av Kristi oppstandelse var meget sentral i apostlenes forkynnelse. Dette framgår av mange tekster, særlig i Apostlenes gjerninger. Jeg begynte derfor å lete ivrig etter et symbol for den levende og oppstandne Herren Jesus. Men årene har gått og jeg har ikke vært i stand til å finne noe enkelt og godt symbol. Men da jeg for noen år siden igjen satt og tenkte over dette problemet, så jeg plutselig for meg at dersom tverrbjelken i det vanlige korssymbolet ble bøyd noe oppover, så ville man ha det symbolet jeg har vært på leting etter så lenge.
 
Vi vet jo heller ikke eksakt hvordan det korset Herren Jesus ble spikret fast til så ut. Det kan godt være at tverrbjelken nettopp var bøyd noe oppover, slik det ofte framstilles på bilder. Jeg tegnet fort opp et Disippelkors, slik jeg så det for meg. Ikke lenge etterpå fikk jeg et profesjonelt firma oppgaven med å utforme det. Det ble en vakker form. Jeg bad en gullsmed om å lage det i sølv, og nøyaktig etter tegningen. Jeg har siden båret Disippelkorset praktisk talt hver dag i et sølvkjede om halsen. Etter noen få dager stod jeg i en butikk og ventet på noen varer, da en kvinne henvendte seg til meg, pekte på mitt kors, og sa noe av om at dette var en meget vakker form. Og hun la til at hun tydelig så hva det symboliserte, selv om hun ikke var en personlig kristen. Hun avsluttet vår lille samtale med å si at hun var en profesjonell designer, og at jeg kunne ta hennes rosende ord som en oppmuntring.
 
Den gang var det mange som bar, og fremdeles bærer, et korsmerke med en kristusskikkelse, som en åpning inne i korset. Dette korset kalles oppstandelseskorset. Jeg måtte da finne et annet navn, og valget falt da altså på Disippelkorset. Og grunnen til dette var at jeg i mange år hadde brukt det meste av min tid og kraft til et disippelbyggende arbeid. Dette gjelder blant annet arbeidet med å få reist kristosentriske retreatgårder.
 
De aller fleste som ser Disippelkorset, forstår at det symboliserer korsfestelsen, oppstandelsen, himmelfarten og Jesus Kristus som rekker ut sine armer som for å favne hele verden.
 
Disippelkorset selges nå i ulike størrelser i både sølv og gull og forvaltes av Misjonskirken UNG. Flere kirker har også korset inne i gudstjenestelokalet, for eksempel på prekestolen, eller på utveggen ved inngangen.
 
Edin Løvås,
opphavsmann.
 
- Går med det hver dag!
Miriam Lervåg (21) fikk disippelkorset sitt i julegave av sin storebror for noen år tilbake.
Les merPowered by Cornerstone